top of page
Sommeravslutning mai 2018.jpg
High Fives
Tidlig krøkes.jpg
Sarpsborg Open januar1 2019.jpg
Forsidebilde.2.jpg
JuniorNM apri 2017.jpg
Sarpsborg Open januar 2019.2.jpg
Salming Open april 2017.jpg
German Open 2017.jpg
EMU17.2018.jpg
Trym.jpg
Squash er gøy.jpg
Sarpsborg Open januar 2019.2.jpg
Danish Junior Open2017.jpg
Bilde.jpg
20190204_173106667_iOS.jpg
NM%20junior%202019_edited.jpg
Trenere Squashskole Kadettangen.JPG
Squash skole Kadettangen.JPG
PSA_deltakere_fra_Bærum.JPG
NM 2019.JPG
NM junior 2019.JPG
NM_2019_Bø_+_NM_vinnere.JPG
Mat og Integrering.JPG
Medaljevinnere i Danish.JPG
Lag NM.JPG
Madeleine.JPG
Kadettangen.JPG
Deltakere i Danish.JPG
Bærum_T-skjorter_Kadettangen.JPG
Deltakere i Danish 2.JPG
Hjem: Welcome

NY DATO FOR ORDINÆRT ÅRSMØTE FOR BÆRUM SQUASHKLUBB 2023 ER TIRSDAG 18. APRIL KLOKKEN 19.00.

SE INVITASJON HER

SE SAKSPAPIRER HER

TID OG STED

I henhold til NIFs lov § 13 innkaller styret herved til årsmøte i Bærum Squashklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 18. april klokken 19.00.

Møtet vil avholdes i kantinen til Bærum kommune Eiendom i Olav Ingstads vei 2, 1351 Rud, samme som i fjor.

Vi starter klokken 18.00 med ett foreldremøte for juniorene med pizza og brus/kaffe. Selve årsmøtet starter 19.00.

Vi håper at mange vil komme på årets viktigste møte i Bærum Squashklubb.

PÅMELDING

Alle som ønsker å delta bes melde interesse til Epostadresse: hylland.squash@gmail.com da vi må ha en viss oversikt for bestilling av pizza. Husk å betale 50 kroner i medlemsavgift for 2023 minst en måned før årsmøte, for å ha stemmerett.

DAGSORDEN

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede

 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

 3. Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

 4. Behandling av styrets årsberetning

 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand, revisjonsberetning og rapport fra kontrollkomiteen.

 6. Behandle innkomne forslag og saker

 7. Fastsette medlemskontingenten

 8. Vedta idrettslagets budsjett

 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

 10. Foreta følgende valg:

 1. Nestleder (På valg)

 2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

 3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan jf. Pkt. 9

 4. Representanter til ting og årsmøter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

 5. Valgkomite med leder og to medlemmer

SAKER ØNSKET BEHANDLET PÅ ÅRSMØTE

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 13. mars til epostadresse hylland.squash@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre facebook sider og på våre hjemmesider www.bærumsquashklubb.no. De som har meldt interesse vil også få dette på mail.


Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over det som kommer frem av saksdokumentene, oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bærum Squashklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bærum Squashklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bærum Squashklubbs lover. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Geir Hylland leder i Bærum Squashklubb kontaktes på telefon 911 33 130 eller mail geir.hylland@gmail.com

Velkommen til årsmøte

Hjem: Liste

VI TRENGER MEDLEMMER FOR Å KUNNE OPPRETTHOLDE DET FANTASTISKE TRENINGSTILBUDET VI HAR PR I DAG

MELD DEG PÅ HER

NESTE PÅ AGENDA:  EY BÆRUM OPEN 2022

Ey Bærum.jpg
Hjem: Projects
Hjem: News

BÆRUM SQUASHKLUBB

Ble stiftet i 1987 og har vært en aktiv squashklubb fra start. Vi har mange gode spillere og trenere. Vi ønsker nye medlemmer i alle aldre velkommen. Vi jobber aktivt med sosial integrering og er stolte av å invitere handicappede barn til trening fast en gang i uken.
Har du lyst til å prøve å spille squash kan du trykke her:

Skjermbilde.PNG
Hjem: Who We Are

TRENERNE VÅRE

Bilde_edited.jpg

Stefan Zabarowski
Irene Fossen
Dawood Atif
Sebastian Hylland
Madeleine Hylland
Nicolai Bø

Hjem: What We Do
bottom of page