top of page
High Fives

"Act as if what you do makes a difference. It does"

William James

Integrering: Quote

INTEGRERING

VI ER STOLTE AV Å HA ET OPPLEGG FOR ALLE, UAVHENGIG AV KULTUR OG SOSIAL BAKGRUNN.


VI HAR OGSÅ TILBUD TIL DEG MED HANDICAP

20170128_182122.jpg
Integrering: Who We Are
bottom of page