top of page

NYHETER 2024

* British Jr Open

* Vinterferiecamp og Mahesh Ny landslagstrener på besøk

* German Jr Open

* Trinity College vinner gull i USA

* Årsmøte

Kommer:

* NM senior

* EM U19

* NM junior

* EM Senior

* EM U15/U17

* Dutch jr Open

* Byfesten i Sandvika - Kadettangen

* Pipeline

* Danish Jr Open

* Nordic Jr Open

* Bergen Open 2023

* Polish Jr Open

* Julecamp

*

British Junior Open 2024

I år var det kun Sebastian Hylland fra Bærum, Norah og Emma fra Lovund og Camilia fra Lysaker som deltok- Men det var ikke mindre spennende og lærerikt for de som var med fra Norge. Mange flotte kamper og prestasjoner

Image-place-holder (1).png

Strålende innsats endte med 3 plass for Sebastian Hylland i German Junior Open 2024

Håkon Francke har tatt mange fine bilder hele helgen. 

Vi har lagt en link til  disse som er aktive en mnd. Du kan ta kontakt hvis linken er utgått og du ønsker at han åpner for deg. 

Klikk her

Norsk kaptein for Trinitys damelag;
Madeleine fra Bærum bidrar til historisk seier i USA!

NY DATO FOR ORDINÆRT ÅRSMØTE FOR BÆRUM SQUASHKLUBB 2024 ER TIRSDAG 12. MARS
KLOKKEN 19.00.

SE INVITASJON HER
SE SAKSPAPIRER HER

TID OG STED

I henhold til NIFs lov § 13 innkaller styret herved til årsmøte i Bærum Squashklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 12. mars klokken 19.00.

Møtet vil avholdes i kantinen til Bærum kommune Eiendom i Olav Ingstads vei 2, 1351 Rud, samme som i fjor.

Vi starter klokken 18.00 med ett foreldremøte for juniorene med pizza og brus/kaffe. Selve årsmøtet starter 19.00.

Vi håper at mange vil komme på årets viktigste møte i Bærum Squashklubb.

PÅMELDING

Alle som ønsker å delta bes melde interesse til Epostadresse: hylland.squash@gmail.com da vi må ha en viss oversikt for bestilling av pizza. Husk å betale 50 kroner i medlemsavgift for 2024 minst en måned før årsmøte, for å ha stemmerett.

DAGSORDEN

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede

 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

 3. Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

 4. Behandling av styrets årsberetning

 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand, revisjonsberetning og rapport fra kontrollkomiteen.

 6. Behandle innkomne forslag og saker

 7. Fastsette medlemskontingenten

 8. Vedta idrettslagets budsjett

 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

 10. Foreta følgende valg:

 1. Styreleder (På valg)

 2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

 3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan jf. Pkt. 9

 4. Representanter til ting og årsmøter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

 5. Valgkomite med leder og to medlemmer

SAKER ØNSKET BEHANDLET PÅ ÅRSMØTE

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars til epostadresse hylland.squash@gmail.com. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre facebook sider og på våre hjemmesider www.bærumsquashklubb.no. De som har meldt interesse vil også få dette på mail.

 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over det som kommer frem av saksdokumentene, oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bærum Squashklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bærum Squashklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bærum Squashklubbs lover. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Geir Hylland leder i Bærum Squashklubb kontaktes på telefon 911 33 130 eller mail geir.hylland@gmail.com

Velkommen til årsmøte

NM Senior

Gratulerer til Madeleine Hylland og Bærum Squashklubb.

Madeleine forsvarer Gull i Senior NM og har nå mottatt sin 3dje kongepokal

Ytterligere resultater fra Bærum:

Herrer Elite: 5. plass Dawood Atif, 6. Sebastian Hylland, 10.Anders Hauge Engebretsen, 13. Marius Kjeldahl, 40 Adyan Ali